Budowa samolotu RC


Poradnik

Sterowanie samolotem - co i jak

Większość samolotów RC steruje się przy użyciu aparatury (radia) 4 kanałowego (4 kontrolek). Kanał 1 - przepustnica (ang. trottle), kanał 2 - ster kierunku (ang. rudder), kanał 3 - ster wysokości (ang. elevator), kanał 4 - lotki czyli stery obrotu (ang. ailerons). Liczba ta może oczywiście różnić się od stopnia skomplikowania samolotu.

W artykule tym opiszę 5 kanałowe sterowanie samolotem, 5 kanał - klapy. Sposób sterowania samolotem RC właściwie nie różni się niczym od sterowania prawdziwym samolotem. Obowiązują te same prawa fizyki. Poniższy obrazek pokazuje rozmieszczenie 4 powierzchni sterujących samolotem

Przepustnica - trottle

Przepustnica kontroluje ilość obrotów na minutę silnika. Im większa ilość obrotów, tym większy ciąg wytwarzany przez śmigło. W przypadku silników spalinowych przepustnica działa tak samo jak w normalnym silniku czyli zmienia ilość doprowadzanej mieszanki paliwa i powietrza, która trafia do komory spalania. Przpustnicą sterujemy za pomocą pojedyńczego serwomechanizmu.

W przypadku samolotów z silnikiem elektrycznym, fizyczna przepustnica jako taka nie występuje. Sterowanie liczbą obrotów silnika odbywa się poprzez zmianę napięcia doprowadzanego do silnika, a do tego zamiast jak w przypadku silnika spalinowego nie potrzebujemy serwomechanizmu, lecz regulatora obrotów.

W powietrzu przy użyciu przepustnicy nie tylko możemy kontrolować prędkość poziomą samolotu, ale także do korekty wysokości. Na przykład jeśli scieżka podejścia do lądowania jest za niska, można zmusić samolot do lekkiego wzniesienia poprzez zwiększenie mocy (otwarcia przepustnicy) zamiast używać steru wysokości, i odwrotnie zmusić samolot do opadania zanim spadnie prędkość, zamykając przepustnicę.

Ster wysokości - elevator

Ster wysokości znajduje się w tylnej (ogonowej) części samolotu i jest chyba najważniejszą powierzchnią sterującą w samolocie. Ster wysokości pozwala nam na kontrolowanie pułapu samolotu, czyli wysokości. Gdy ster wysokości jest w górnej pozycji, przód samolotu podnosi się zmuszając samolot do wznoszenia i odwrotnie ster wysokości w pozycji dolnej, przód samolotu opada wymuszając lot samolotu ku dołowi względem horyzontu. Wydawać by się mogło, iż przy takim samym wychyleniu steru wysokości ku górze, czy ku dołowi samolot powinien wznosić się lub opadać pod tym samym kątem. Nic bardziej mylnego, a to przez grawitację. Przy odpowiednich warunkach samolot mimo małego wychylenia stery wysokości ku górze, nadal może lecieć poziomo, aczkolwiek minimalne wychylenie steru w dół zawsze spowoduje opadanie samolotu. Ster wysokości powinien być wykorzystywany również podczas skrętu w celu zawężenia promienia skrętu.

Ilustracja na następnej stronie.

Dalej